OLATA

a organisé son premier

CONCOURS DE CHANT EN LGINE

Ce concours était ouvert à la communauté francophone résidant au Vietnam de tous âges et nationalités.

                                                                             Bilan du concours
 

L’association OLATA a organisé en Juillet 2021 le premier concours de chant en ligne au Vietnam qui était ouvert:

+ aux enfants de 7 à 11 ans,
           + aux adolescents de 12 à 18 ans,
    + aux adultes plus de 18 ans,

et l’association organisera la deuxième édition de ce concours en 2022.

 
 

Découvrez

Les 50 vidéos de nos candidats ci-dessous.

 

Đào Ngọc Diệp

Nguyễn Gia Bảo

Césarée Sismondi

Trần Khánh Nguyên

Romane Rivalin

Vũ Hiền Phương

 

Nguyễn Nhật Linh

Nguyễn Như Hà An

Dovergne Minh Tân

Phạm Châu Mộc Vy

Trần Ngọc Hòa

Miralles Nguyễn Chloé Hân

 

Dovergne Mai Linh

Nhóm tình bạn Alice

Nguyễn Nhã Liên

Hoàng Trọng Đại

Trần Bảo Trang & Nguyễn Thị Giang

Nguyễn Bảo Chi

 

Phạm Vũ Quang Dũng

Nguyễn Minh Hiếu

Vũ Ngọc Linh

Nguyễn Minh Hiếu & Vũ Yến Nhi

Trần Nguyên Đán

Hà Minh Huế

 

Phạm Ngọc Bích

Trần Thị Hoàng Oanh

Trương Văn Đôn

Citrouilles.31

Vương Thành Phi

Hoàng Nghĩa Đức

 

Thùy Vân & Phương Khanh

Nguyễn Hoàng Thiên Nga

Nguyễn Hà Tuệ Anh

Vũ Ngọc Hân

Efrat Yarden

Lê Thị Hoàng Hà

 

Nguyễn Thị Kim Oanh

Nguyễn Khoa An

Lê Thu Nga

Đoàn Lan Hương

Ngô Nhật Trường

Trần Hồng Điệp

 

Noémie Vives

Vũ Nguyễn Như Anh

Lưu Thiên Anh & Lưu Bảo Anh

Nguyễn Duy Kiên

Zoé Gibert

Hoàng Ngân Hà Chi

Alice LY

Alex LY

À votre avis, quels ont été les finalistes?

  ça m’intéresse